Sanat ve Felsefe

 

Doç. Dr. Nusret Polat

HIRİSTİYANLIK: FELSEFE VE SANAT
Aylık Katılım
Her Perşembe 11:00-13:00 Başlangıç 3 Ekim Perşembe 2019

photographs-2

Nusret Polat, “Hıristiyanlık: Felsefe ve Sanat” başlıklı seminerinde geç antikçağ ve ortaçağdaki Hıristiyan dünyasının oluşumunu düşünce tarihi açısından ele alıyor. Bunu yaparken felsefeye olduğu kadar sanata da bakarak bu oluşumu daha somut görsel verilerle açıklıyor. Katolik Batı ve Bizans’ta ortaya çıkan düşünce hareketleri sanatsal formlarla ilişki içinde inceleniyor ve böylece katılımcıların soyut konuları daha canlı ve somut bir çerçeve içinde anlamalarına olanak tanınıyor.
Dr. Öğr. Üyesi Nusret Polat, İstanbul Okan Üniversitesi Sanat, Tasarım, Mimarlık fakültesinde öğretim üyesidir. Sınırları Aşındırmak-Modernizm ve Çağdaş Sanat Üzerine (2017) ile Güzel ve Yüce-Pisagor’dan Hegel’e Estetik Kültürü (2019) adlı kitapların yazarıdır.

 

Twitter’da Takip EdinFacebook’ta Takip Edin