Dünya Politikası ve Türkiye

 

Prof. Dr. Erhan Büyükakıncı
Yeni Dönem
4 Ekim 2016 Salı 14:00-16:00
21. YÜZYIL EŞİĞİNDE DÜNYA POLİTİKASI VE TÜRKİYE
”Dünya Politikası ve Türkiye seminerleri ”mizin temel amacı, Soğuk Savaş sonrası dönem ile 21. yüzyılın başında dünya politikasına yön vermiş olan olayların ve kültürlerin düşünsel, sosyo-politik ve ekonomik oluşumlarını ele almak, nedenlerini tartışmak ve bunların küresel topluma ve kültür yapılarına olan etkilerini gözlemlemektir. Bu aşamada 1990’lardan itibaren dünya politikasına damgasını vurmuş olaylar ve olgular vardır. Bu süreçte Türkiye’miz nasıl bir etki altındadır? Yeni devletlerin ve olguların ortaya çıkması, ulus-devletin aşınması ve küresel aktörlerin meşruluk mücadelesinde bulunmaları ve yeni güvenlik sorunlarının tartışılması söz konusudur. Bu çerçevede hem dünya politikasını hem de ülkemizi ilgilendiren sorunlar ve tartışmalar, paket seminerler (ABD’de başkanlık seçimleri, dünyada ve ülkemizde darbeler, AB ve Avrupalılık kimliğinin krizleri – buna bağlı olarak Brexit tartışmaları, iç savaşların yaygınlaşması, vs gibi) şeklinde çalışmaların akışı bağlamında düzenlenecektir.

Geçmiş Dönem
6 Ekim 2015 Salı 14:00-16.00 (Mayıs sonuna kadar her salı)

SOĞUK  SAVAŞ DÖNEMİ SONRASI DÜNYA POLİTİKASI VE TÜRKİYE

unnamed
SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ SONRASI DÜNYA POLİTİKASI VE TÜRKİYE
”Dünya Politikası ve Türkiye seminerleri ”mizin temel amacı, Soğuk Savaş sonrası dönemde dünya politikasına yön vermiş olan olayların ve kültürlerin düşünsel, sosyo-politik ve ekonomik oluşumlarını ele almak, nedenlerini tartışmak ve bunların küresel topluma ve kültür yapılarına olan etkilerini gözlemlemektir. Bu aşamada 1980’larin sonlarından itibaren Soğuk Savaş sonrası dönemde dünya politikasına damgasını vurmuş olaylar ve olgular vardır. Bu süreçte Türkiye’miz nasıl bir etki altındadır? Yeni devletlerin ortaya çıkması, ulus-devletin aşınması ve küresel aktörlerin meşruluk mücadelesinde bulunmaları ve yeni güvenlik sorunlarının tartışılması söz konusudur. Bu çerçevede hem dünya politikasını hem de ülkemizi ilgilendiren sorunlar ve tartışmalar, paket seminerler (ABD’de başkanlar, dünyada ve ülkemizde darbeler, Komünizm sonrası geçiş ve Doğu Avrupa, Latin Amerika’da solculuk, AB ve Avrupalılık kimliği, insan hakları, vs gibi) şeklinde çalışmaların akışı bağlamında düzenlenecektir.

____________________________________________________________________________________________________

7 Ekim 2015  Çarşamba 19:00-21:00 (Mayıs sonuna kadar her çarşamba)
”Dünya Politikası ve Türkiye
page_fransiz-devrimi39nin-simgesine-vandalism_264991437

YİRMİNCİ YÜZYIL DÜNYA POLİTİKASI VE TÜRKİYE

  1. yüzyıl sonu ve 20. Yüzyıl başı geç milliyetçiliklerin ortaya çıkıp emperyalist devletlerle yarışmaya başlamasıyla günümüz dünya politikasının temel çatısı oturmaya başlamıştır. Ordulaşan ve güç politikaları peşinde koşan güçlü devlet yapılarıyla çatışmacılık kültürü genellik kazanacaktır. İnsanlık çağının en kanlı yüzyılı olarak tanımlanabilecek 20. Yüzyıl, iki büyük dünya savaşı, yeni ulus-devletlerin ortaya çıkması, Milletler Cemiyeti ve Birleşmiş Milletler gibi dünya barışını ve diplomasiyi düzenleyecek uluslararası örgütlerin ortaya çıkması, bilim ve teknolojinin ilerlemesiyle ülkeler arasında kapasite ve silah yarışlarının patlak vermesi söz konusudur. 20. Yüzyıl Türkiye’nin de cumhuriyet rejimiyle ortaya çıktığı dönemdir. Bu çerçevede hem dünya politikasını hem de ülkemizi ilgilendiren sorunlar ve tartışmalar, paket seminerler (Balkan Savaşları, Self-determinasyon ve ulus-devlet inşası, Ermeni sorunu, Wilsonculuk ve dünya barışında örgütler, Nazizm, vs gibi) şeklinde çalışmaların akışı bağlamında düzenlenecektir.
Eğitimlerimizden haberdar olun!
  • Birlikte keşfetmek istemez misiniz? E-posta adresinizi bırakın yeni başlayacak eğitimlerimizi e-posta adresinize gönderelim.

Twitter’da Takip EdinFacebook’ta Takip Edin