Uygarlıklar Ve Kültür

 

UYGARLIKLARDAN KÜLTÜRLERE SEMİNERLERİ
OCAK 2018
Prof Erhan Buyukakincı
Saat: 13:30-15:30
Her Çarşamba

3 OCAK 2018 – PERSEPOLİS’TE ZAMANI ARAMAK

Dünyanın en büyük uygarlıklarından Persler, Kiros’tan Darius’a, Kambiz’den İskender’e değin Yakındoğu coğrafyasının başat aktörlerinden olmuştur. Günümüz İran kültürüne kadar temelleri uzanan, Zerdüştlük’ten Ahameniş imparatorluğuna değin bu büyük uygarlığın inanç ve kültür yapılarından yola çıkarak Perslerin Antik Çağ dönemini ele alacağız.

10 OCAK 2018 – MISIR UYGARLIĞINDA ÖLÜMSÜZLÜĞÜ ANLAMAK

Tanrılar ve firavunlar kültü, eski Mısır’daki kadim uygarlığın temelini oluşturmaktadır. Ölümü ve yaşamı estetikleştirmek, doğaya ve Nil’e hükmetmek bu uygarlığı tanımanın en önemli anahtarlarıdır. Dünya arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden Tutankhamon’un mezarının bulunması hikâyesinden yola çıkarak Eski Mısır uygarlığını ve arkeolojisini ölüm kültü üzerinden ele almak ve tartışmak istiyoruz.

17 OCAK 2018 – KELT ŞAFAĞI

Avrupa kültürünün en kadim uygarlıklarından Keltler, Karadeniz’den İrlanda’ya değin yayıldıkları coğrafyalarda birçok devletin ortaya çıkmasına öncülük etmişlerdir. Stonehenge’den Malta’ya, Trakların memleketinden Alplere kadar birçok yerde ve sanat/kültür dallarında (müzik, süsleme sanatları, mimari) iz bırakan bu uygarlığın günümüzde İrlanda ve Britanya adaları bölgesinde yoğunlaşan son temsilcileri belirli ritüel ve sembolleri halen de sürdürmektedirler.

24 OCAK 2018 – AKDENİZ UYGARLIKLARINDAN LİKYA VE KARYA

Güzel Anadolu’muzun güneybatı sahillerini kapsayan Likya ve Karya bölgelerinin mirasına baktığımızda çok önemli kalıntılara denk gelmekteyiz. Xanthos’tan Patara’ya, Kaş’tan Aphrosidias’a değin bu bölgelerin efsaneleri, geride bıraktıkları ülkemizin en değerli hazinelerindendir. Antik Yunan tarihine geçmeden önce ülkemizdeki Akdeniz ve Ege uygarlıklarını ele almak istiyoruz.

unnamed

Dünyamız tarihsel açıdan uygarlıkların kültürel izler bırakarak birbirlerini takip ettikleri bir sahne. İnsanoğlunun değişik coğrafyalarda toplumsal kurumlar ve mekânlar oluşturması, bunlara inançlar, ritüeller, mitoslar, gelenekler gibi kültür ögeleriyle zenginleştirmesi, aslında hep süregelen bir süreç. 2017-2018 dönemindeki seminerlerimizin amacı, hem kültür tarihine bakışımızı derinleştirmek hem de dış dünyayı keşfetmek adına inançlardan, ritüellerden, ideolojilerden hareketle insanoğlunun geçmişten günümüze değin uygarlıklar yoluyla gerçekleştirdiği yolculuğu hissetmek ve tartışmaktır. Göbeklitepe’deki inanç anıtlarından Osmanlı hazirelerindeki mezar taşlarına, dinlere mitolojik bakıştan estetiğin antik hikâyesine, tarımdan ekonominin doğuşuna, mimariden yerel geleneklere değin, dünyamızda yer alan gelmiş geçmiş ve yaşamakta olan değişik uygarlıkları ele almaya ve günümüze yansımalarını tartışmaya çalışacağız. Bu çerçevede görsel malzeme sunumları da yapılacaktır.

Eğitimlerimizden haberdar olun!
  • Birlikte keşfetmek istemez misiniz? E-posta adresinizi bırakın yeni başlayacak eğitimlerimizi e-posta adresinize gönderelim.

Twitter’da Takip EdinFacebook’ta Takip Edin