Uygarlıklar Ve Kültür

 

Prof Erhan Buyukakıncı
Şubat ayı programı
7 Şubat 2018 Çarsamba(HER ÇARŞAMBA)
13:30/15:30

27072518_390478138066055_296263103460834138_n

1. Hafta – KELTLER – KELT ŞAFAĞI
Avrupa kültürünün en kadim uygarlıklarından Keltler, Karadeniz’den İrlanda’ya değin yayıldıkları coğrafyalarda birçok devletin ortaya çıkmasına öncülük etmişlerdir. Stonehenge’den Malta’ya, Galatlar ve Trakların memleketinden Alplere kadar birçok yerde ve sanat/kültür dallarında (müzik, süsleme sanatları, mimari) iz bırakan bu uygarlığın günümüzde İrlanda ve Britanya adaları bölgesinde yoğunlaşan son temsilcileri belirli ritüel ve sembolleri halen de sürdürmektedir.
2. Hafta – Çin Uygarlığına Giriş – Hanedanlar ve Konfüçyusçuluk
Dünyanın en büyük uygarlıklarından Çin, Asya kıtasındaki kendi coğrafyasında geliştirdiği şehir devletlerine dayanan hanedanlar kültürüyle Antik çağlara kadar uzanır. Konfüçyusçuluğun yeşerdiği ortam da bu dönemde kendisini gösterir. Seminerlerimiz Antik Çin kültürünün temellerini ele alıp günümüze kadar uzanan bu özgün uygarlığa bir giriş içeriği sunmaktadır. Gelecek aylarda Çin uygarlığının diğer alanlarını da ele alacağız.
3. Hafta – Antik Yunan Uygarlığına Giriş
Günümüz Batı uygarlığının temellerinden olan Yunan uygarlığı ve Akdeniz havzası, deniz ticareti kültürüne dayanan ve demokrasiden olimpiyatlara, felsefeden bilime değin arkasında bıraktığı izlerle bugün bile hâlâ tartışılmaktadır. Seminerimizin bu haftasında Antik Yunan tarihinin kökenlerini, Ege havzası, Anadolu ve diğer koloni alanlarıyla olan ilişkileri çerçevesince (Mikenler, Truva, Altın post hikayesi, vs.) ele alacağız.
4. Hafta – Antik Yunan Uygarlığı ve Kültürü
Attika Birliği ile beraber Büyük İskender öncesi Yunan tarihi, Perslerle savaşlar ve Peloponez Savaşları dönemini içerir. Bu dönem aynı zamanda felsefe, bilim, kültür açısından da üstün bir dönemdir. Seminerimizin bu haftasında sizlerle İskender öncesi Yunan tarihi ve kültürü dönemini ele alacağız.
Dünyamız tarihsel açıdan uygarlıkların kültürel izler bırakarak birbirlerini takip ettikleri bir sahne. İnsanoğlunun değişik coğrafyalarda toplumsal kurumlar ve mekânlar oluşturması, bunlara inançlar, ritüeller, mitoslar, gelenekler gibi kültür ögeleriyle zenginleştirmesi, aslında hep süregelen bir süreç. 2017-2018 dönemindeki seminerlerimizin amacı, hem kültür tarihine bakışımızı derinleştirmek hem de dış dünyayı keşfetmek adına inançlardan, ritüellerden, ideolojilerden hareketle insanoğlunun geçmişten günümüze değin uygarlıklar yoluyla gerçekleştirdiği yolculuğu hissetmek ve tartışmaktır. Göbeklitepe’deki inanç anıtlarından Osmanlı hazirelerindeki mezar taşlarına, dinlere mitolojik bakıştan estetiğin antik hikâyesine, tarımdan ekonominin doğuşuna, mimariden yerel geleneklere değin, dünyamızda yer alan gelmiş geçmiş ve yaşamakta olan değişik uygarlıkları ele almaya ve günümüze yansımalarını tartışmaya çalışacağız. Bu çerçevede görsel malzeme sunumları da yapılacaktır.

Eğitimlerimizden haberdar olun!
  • Birlikte keşfetmek istemez misiniz? E-posta adresinizi bırakın yeni başlayacak eğitimlerimizi e-posta adresinize gönderelim.

Twitter’da Takip EdinFacebook’ta Takip Edin